© 2023 by Başak Sanat ve Kültür Vakfı

Sosyal Biz
  • Google+ Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
Tarihçe

2002 yılında Merkezi İstanbul Kayışdağı'nda kurulan Başak Kültür ve Sanat Vakfı, özellikle çocukları ve gençleri, yoksulluğun ve göçün olumsuz etkilerinden koruma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmış bir kurumdur. BSV 15 yılık tarihinin temellerini kurulmuş olduğu İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere; sosyo-ekonomik düzeyi düşük kişilerin yaşadığı semtlerde, yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşamını sürdüren, eğitimsiz yada eğitimini yarıda bırakmış, yabancılaşma, madde bağımlılığı, iletişim sorunları, ötekileşme, şiddete maruz kalma gibi riskler altında bulunanların acılarından damıtarak 2002 yılında attı.

 

Bu temelleri atarken ilkin İstanbul Anadolu yakasında zorunlu göç mağdurlarının yaşam alanlarına gidip onların önerilerini dinlemek, yerinde gözlemlemek için bir grup sosyal çalışmacıyla Kadıköy’ün kenar mahallelerinde  80 aile ve 189 çocuklarla birebir görüştük. Görüşmeler esnasında ağır koşullara, zorluklara rağmen ‘’imkanlarınız olsa ne yapmak isterdiniz?’’ sorumuza hemen hemen hepsinin ortak cevabı sanatın bir dalıyla ilgilenmekti. Kimi bir bağlamaya sahip olmayı kimi gitar çalmayı kimi ise oyuncu olmayı istiyordu.Bu cevaplarla birlikte, çocuk ve gençlerin sanat yoluyla kendi sorunlarıyla baş etmeleri, kendilerini özgürce ifade etmeleri ve en önemlisi kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlayacak, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, yaratıcı çalışmaları yürütmek sorumluluğunu omzumuza yüklendik. İşte Başak Sanat çocukların bu talepleri üzerine doğdu. “Sanatın insana, yaşadığı sorunların üstesinden gelme gücünü kazandırdığı” yaklaşımından da hareketle psiko-sosyal çalışmaların yanı sıra, eğitsel, kültürel, sanatsal ve rehabilitasyona dönük müzik, yaratıcı drama, tiyatro, resim, seramik, pandomim, halk dansları ve sanatsal çalışmalar gibi temel faaliyetleri ana eksenimize koyduk. Çalışma alanımız kuruluşumuzdan bugüne kadar hep olduğu üzere hedef grubumuzun oturduğu kenar mahalle semtleridir.

 

Elimizden geldiği kadarıyla kentin çeperlerinde kalmış bu çocuk ve gençlerle dayanışmaya çalıştık, çalışıyoruz. Koşullarının daha ağır olması nedeniyle özellikle zorunlu göç mağdurları, hedef grubumuz içinde büyük bir yer almaktadır. Hedef grubumuz içinde de psikolojik sorunu olanlara, kız çocuklarına, parçalanmış aile çocuklarına, eğitimden kopanlara, bedensel engellilere ve farklı dezavantajlara sahip olanlara pozitif destek uygulamaktayız.