© 2023 by Başak Sanat ve Kültür Vakfı

Sosyal Biz
  • Google+ Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
Projeler

BAŞAK HELİN ÇOCUK HAKLARI ENSTİTÜSÜ (BAHÇE)

Proje ile, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda aktif katılımını sağlamak, insan hakları kültürünü geliştirmek, kendilerini geliştirecek alanlar oluşturmaktır.

KENDİ OYUNCAĞINI KENDİN YAP

Kendi Oyuncağını Kendin Yap Projesi; İstanbul ve Diyarbakır gibi göçün ve yoksulluğun yoğun yaşandığı iki şehirde gerçekleşmiş; oyuna ve oyuncağa ulaşma imkânı olmayan çocukların oyuncaklarını kendilerinin yapmalarına zemin sunmak, bu çalışmayla yaratıcılıklarını ve benlik bilinçlerini arttırmak, el becerilerini geliştirmek, özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılmış ve Diyarbakır Sur Belediyesi tarafından desteklenmiş bir projemizdir.

DIŞLANMADAN SAYGIYA PROJESİ

Dışlanmadan Saygıya Projesi ile kültürlerarası engelleri kırmak, sosyal dışlanma konusundaki farkındalığı artırmak, sosyal dışlanma ile mücadele eden ortak kuruluşlarla bağlantı kurmak, yaygın eğitimde hoşgörüyü öğretmek ve modern yöntemlerle çalışmak, insan kaynaklarının geliştirilmesinde hareketliliği artırmak, iddialı sosyal davranışlar oluşturmak hedeflenmiştir.

KIZLARIN ÇOCUK YAŞTA VE ZORLA EVLENDİRİLMELERİNE KARŞI FARKINDALIK PROJESİ

Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilen Kızların Çocuk Yaşta ve Zorla Evlendirilmelerine Karşı Farkındalık Projesi ile zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan kız çocukları ve genç kadınlara ulaşıp mevcut durumlarını açığa çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma; hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce onları sonra yakın çevrelerini bilinçlendirme hedeflenmiştir.

BİR ÇOCUK HAKKI İHLALİ; EV İÇİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

BİR ÇOCUK HAKKI İHLALİ; EV İÇİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

 

 

Bir Çocuk Hakkı İhlali; Ev İçi Çocuk İşçiliği Projesi çocuğun gelişim hakkının ihlali olan çocuğun ev içi işlerinde kullanılması ve bununla mücadele konusunda, kurumsal sosyal sorumluluğu destekleyerek genel anlamda duyarlılık ve farkındalık geliştirmeyi; spesifik olarak ise  “ev içi çocuk işçiliği ile mücadelede, yöntem ve araçlar neler olabilir, neler yapılabilir?” perspektifiyle bir eylem planı modeli hazırlamayı amaçlayan yerel bir projedir.

 

Kültür Çadırı

 Kültür Çadırı Projesi ile unutulmuş veya teknolojinin gelişimi ile birlikte geri planda kalmış sokak oyunları başta olmak üzere, farklı kültürel ritüeller kullanılarak kültürler arası etkileşimin arttırılması, oyun kültürü üzerinden farklı sosyal yapıya sahip gençlerin ortak paydada buluşturulması ve sosyal hayata dâhil edilmesi amaçlanmıştır.

 

1 / 1

Please reload