© 2023 by Başak Sanat ve Kültür Vakfı

Sosyal Biz
  • Google+ Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
NEYİ HEDEFLİYORUZ? 

Başak Kültür ve Sanat Vakfı; sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı çocuk ve gençlerin sanatsal yetenek ve potansiyellerinin ortaya çıkartılması, desteklenmesi, geliştirilmesi, kişilik gelişimlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak üretime yönlendirilmesi, kültür ve sanat alanında bilimsel inceleme ve araştırmalar gerçekleştirmeleri amacıyla çalışmalar yapan bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. 

Vakıf; işsizlik, iç göç olgusu, aile içi şiddet, ekonomik yetersizlik, sosyal güvenlikten yoksun olma, eğitim süreçlerine dâhil olamama ve/veya eğitimden kopma vb. nedenlerle örselenen çocuk ve gençlere; sağlıklı, çağdaş, yaşanılabilir bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır. Vakıf; çocuk ve gençlerin, Evrensel insan hakları değerlerini önemseyen ve geliştiren bireyler olabilmeleri adına, kültürel ve sanatsal temelli atölyeler kurarak, sanatın her alanında gençlerin yeteneklerini sergilemeleri için eğitsel ve kültürel çalışmalar da yapmaktadır. 

Basak Sanat'ın Çocukları- IMC TV