© 2023 by Başak Sanat ve Kültür Vakfı

Sosyal Biz
  • Google+ Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

KIZLARIN ÇOCUK YAŞTA VE ZORLA EVLENDİRİLMELERİNE KARŞI

FARKINDALIK PROJESİ

 

 

Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilen Kızların Çocuk Yaşta ve Zorla Evlendirilmelerine Karşı Farkındalık Projesi ile zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan kız çocukları ve genç kadınlara ulaşıp mevcut durumlarını açığa çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma; hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce onları sonra yakın çevrelerini bilinçlendirme hedeflenmiştir.

 

Etkinlik Kodu

BSV.2015.KÇYZEKF.

Etkinlik Yılı

2015

Katılımcı Sayısı

350 genç kadın

Proje Süresi ve Bölgesi

9 ay – İstanbul (Ataşehir  ve Bağcılar ilçeleri)

İşbirliği İçine Girilen Kurumlar

İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu

Bağcılar Med Kültür Merkezi

 

Deneyimler, Tecrübeler ve İnsana Dokunan Yönleri

 

I. EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

 

a) Erken Yaşta ve Zorla Evlendirilmiş Kadınlarla Sahada Yapılan Bilinçlendirme Çalışmaları

 

Saha araştırması sırasında hedef grup tespit ve mevcut durumları sosyolojik olarak analiz edilmiş, 300 kişiye ve onların ailelerine ulaşılmış, hak ve hak ihlalleri konusunda eğitimler verilmiş, hak arama süreci tanıtılmış,  aileler zorla ve erken yaşta evlendirmenin birçok hak ihlaline yol açtığı yönünde bilgilendirilmiştir.

 

b) Muhtarlıklar, Siyasi partiler, Belediye Birimleri ve Sivil Toplum Kurumlarına Yönelik Çalışmalar

 

Saha çalışmasının yapıldığı Ataşehir ve Bağcılar’daki dernek, muhtarlık, belediye birimleri ve siyasi partiler taranmış, proje tanıtımı ve erken yaşta ve zorla evliliklere dair bilgilendirme yapılmıştır. Ancak özellikle Bağcılardaki kurumların ‘’kadın sorunlarıyla uğraşacak vakitlerinin’’ olmadığını ima etmeleri, proje için yapılabilecek ortaklaşmanın önüne geçmesine neden olmuştur. Birçok derneğe kadınların girme haklarının bile olmadığı, kıraathane olarak değerlendirildikleri saha çalışmasını yapan proje ekibi tarafından bizzat gözlemlenmiştir.

 

II.  EĞİTİM SEMİNERLERİ  

 

Projenin son 9 aylık faaliyet programı kapsamında İstanbul’da Ataşehir ve Bağcılar’da kadınlarla, kadınlar için 6 eğitim düzenlenmiştir. Hedef gruba ulaşmak için yapılan mahalle toplantıları ve ev ziyaretlerinde kadınların kendi sorunları hakkında rahatça konuşma istedikleri ve bilgilendirilebilecekleri panellere ihtiyaçları olduğu anlaşılmış; özellikle erken yasta evlenme riski taşıyan kızların bu duruma maruz kalmaması için önleme, kendini koruma, olası bir durumunda ise yapılması gerekenler, başvuru yapılacak kurumlar, yasal prosedür vb. konularda büyük bir bilgi boşluğu olduğu gözlenmiştir. Bu gözlemler ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için proje kapsamı içinde oldukça anlamlı bir yer tutan paneller  daha önce erken yasta ve zorla evlilikler üzerine çalışmalar yapmış çeşitli  uzmanlar tarafından uygulanmıştır.  

  

III. TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK 

 

9 ay süren proje boyunca projenin ilgili kurum, kuruluş, STK ve aktivistler tarafından bilinmesi için çok sayıda görüşme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Birebir görüşmelerde ve yapılan toplantılarda proje hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Bu kapsamda İstanbul’ da Ataşehir ve Bağcılar’da olmak üzere birçok, siyasi parti, kültür merkezi, yerel ve ulusal bazda çalışan sivil toplum kurumları, muhtarlıklar  ve belediyeler ziyaretler edilerek projenin tanıtımı yapılmıştır. Proje faaliyetlerini tanıtmak, hedef gruba ulaşmak, katılımı arttırmak ve projenin görünürlüğünü layıkıyla yerine getirmek için bütün görünürlük kurallarına titizlikle uyulmuştur. Bu bağlamda, projenin başında vaat edildiği gibi projenin tanıtımı için broşür ve afiş basılmış ve dağıtılmıştır.

Proje görünürlüğünün yanı sıra kamuoyunda farkındalık yaratmak için kamu spotları çekilmiştir. Bu kamu spotların yayınlanması için de gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmiştir.

 

Projenin başlamasıyla beraber, proje faaliyetleri ve haberleri Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın resmi web sitesi olan www.basaksanatvakfi.org.tr sitesinden düzenli olarak duyurulmuştur. Ayrıca diğer sosyal ağlar (Twitter ve facebook vb.) da kullanılarak daha fazla insana ulaşılmak hedeflenmiştir. Web, yazılı basın ve televizyonda birkaç kanalda  projeyle ilgili haberlere yer verilmiştir.  

 

Niteliksel ve niceliksel araştırma raporları ortaya konuldu ve raporlar bünyesinde çocuk yaşta evlendirilen ve bu riski taşıyan çocuklar konusunda spesifik bilgilere ulaşıldı. Erken yaşta ve zorla evlendirilen kızlarımızın tamamına yakının İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamalarına rağmen temel ve yüksek öğretimden yoksun kaldıkları ve şiddet (fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik) gördükleri tespit edilmiştir. Hatta iki katılımcı projeye dahil olduktan sonra eşlerinin şiddetine maruz kaldıkları için projeden çekilmek zorunda kalmışlardır. Politikacıların ise bu problemi çözmek amacıyla etkin politikalar gerçekleştirmediği hatta kültürel ve inanç doğmalarıyla bu suça ortak oldukları anlaşılmıştır.

Ek

WWW.NETGAZETE.COM  10/06/2015   “Kadına şiddet anketine katıldı diye kocasından dayak yedi!”

 

Başak Kültür Sanat Vakfı, "Kız Çocuklarının Zorla ve Erken Yaşta Evlendirilmesine Karşı Farkındalık Faaliyetleri" kapsamında kamu spotu yapıp anket düzenledi. Ankete katılan bir kadın, "ankete katıldığı için kocasından dayak yediğini" söyledi.

Başak Kültür Sanat Vakfı, “Kız Çocuklarının Zorla ve Erken Yaşta Evlendirilmesine Karşı Farkındalık Faaliyetleri” kapsamında kamu spotu hazırladı, anket çalışması yaptı. Ankete katılan bir kadın telefon açarak, ankete katıldığı için kocasından dayak yediğini söyledi.Hollanda Başkonsolosluğu - MATRA İnsan Hakları Programı’ndan alınan fon kapsamında 9 ay süre ile Ataşehir ve Bağcılar’da Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Belma Akşit danışmanlığında yapılan çalışmalarda, eğitim toplantıları düzenlenmesi ve erken evlilik yapmış kadınlarla görüşmeler yapılarak raporlaştırılması hedeflendi.

 

‘KOCAM DÖVDÜ ANKETİMİ YIRTIN’

 

Habertürk gazetesinden Ümran Avcı'nın haberine göre, Bağcılar’da 152 kadınla anket, 10 kadınla da derinlemesine görüşmeler yapıldı. Ataşehir’de halen devam eden proje kapsamında, şu ana kadar 60 kadına ulaşıldı. Çoğu kadın, kocasından izinsiz sokağa çıkamadığı için eğitim toplantılarına katılamadı. Ankete katılan kadınlardan biri, akşamında telefon açarak ankete katıldığı için kocasından dayak yediğini, bu nedenle görüşme kâğıdının kendisine iadesini istedi. Bazı kadınların ise evde pencere ve perde açmadan oturması dikkat çekti. Bazı kadınlar da, “Eşim çalışıp bize bakıyor. Bizim görevimiz de ona bakmak, onun söylediklerini yerine getirmek” diyerek yaşama bakışlarını anlattı.

 

GELİNLİĞİ BEYAZ, GÜNLERİ KARA

 

Çalışmanın ikinci ayağı için yönetmen Rojda Şükran Karaş ile eğitmen ve yönetmen Filiz Işık tarafından kamu spotu çekildi. Filmde, “Çocukların geleceğini asma!”, “Beyaz gelinlikle kara günler”, “Kızlarınız çok küçük, acıları çok büyük” sloganları ile erken yaşta evlendirmelere karşı çocuklarımızı koruyalım mesajları verildi.