© 2023 by Başak Sanat ve Kültür Vakfı

Sosyal Biz
  • Google+ Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
İlkelerimiz

Yapılan Çalışmalardan Örnekler

Başak Kültür ve Sanat Vakfı ırkı, dili, rengi, cinsiyeti, yaşı, siyasal ya da başka düşünceleri, ulusal, etnik ve sosyal kökeni, mülkiyet, sakatlık, doğuştan gelen ve sonradan kazanılan statüleri ve diğer bütün farklılıklarını bir yana bırakarak; çocuğun hakları ile birlikte bir ‘birey’ olarak kabul edilmesi için çalışır.  

 

 Çocuğun ve toplumun ‘Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerine’ saygının arttırılmasını; ‘çocuğun yüksek yararının’ korunmasını ve ‘eğitim, kültür, sanat’ yolu ile çocuğun yeteneklerini geliştirmesine destek olmayı, ona yol göstermeyi amaçlar. Vakıf çocukların adil ve özgür bir toplumda büyümelerine ve çocuklar için demokratik bir toplumun tesis edilmesine katkıda bulunmak için hak odaklı çalışmalar yapar ve işbirliklerini teşvik eder.